Your School daycare fees

(Prices for all Espoo citizens; part that is left for the parents to pay may increase or decrease depending on the amount of KELA subsidy)

Pre-school:                                                                                        Parents pay:

5days/week = 1000€/month                                                                  309,25€/month

(Kela 180,75€/month + Espoo 510€/month = 690,75€ / month)

Over 3yrs old:

3 days/week = 900e/month (Kela 662,28€)                                          237,72€/month

4 days/week = 950e/month (Kela 662,28€)                                          287,72€/month

5 days/week = 1010e/month (Kela 662,28€)                                         347,72€/month

max.20h/week = 700€/kk (Kela 662,28€)                                                37,72€/month

Under 3 yrs old:

3 days/week = 1054€/month (Kela 872,28€)                                        181,72€/month

4 days/week = 1138€/month (Kela 872,28€)                                       265,72€/month

5 days/week = 1195€/month (Kela 872,28€)                                       322,72€/month

Under 3yrs old, max.20h/week:

Daycare from 8-12 or 12-16 (4 hours) 910e/month    (Kela 872,28€/month)    37,72€/month

Sibling subsidy 177€/month (is deducted from the older sibling´s monthly fee)


*) An Espoo family is paid a sibling subsidy for private care support, starting with the second child of the Espoo family, when there is more than one child in a kindergarten operating with private care support. The sibling allowance is 60% of the early childhood education fee collected from the Service Provider’s family, but still 177 e/month.

*) We are participating in the city of Espoo’s 5-year-20-hour free early childhood education trial. This means that all children born in 2017 will receive municipal supplement from 1 August 2022 to 31 July 2023. According to the decision of the Espoo Board of Education and Early Childhood Education, the municipal supplement is 40% of the contribution paid by the family, but still 118 €/month.

The municipal supplement is paid retroactively from the warehouse for one month from the application failure fee.

PÄIVÄKOTI YOUR SCHOOL HINNASTO

 

(hinnasto espoolaisille; perheelle maksettavaksi jäävä osuus voi nousta tai laskea riippuen perheelle myönnettävästä KELA:n yksityisen hoidon tuen määrästä)

ESIKOULU:                                                                                     Asiakas maksaa:

1000€/kk (Kela 180,75€/kk + Espoo 510€/kk= 690,75€/kk)                             309,25€/kk

YLI 3-VUOTIAAT:

3 pv/viikossa =900€/kk (Kela662,28€)                                                  237,72€/kk

4 pv/viikossa = 950€/kk (Kela 662,28€)                                              287,72€/kk

5 pv/viikossa = 1010€/kk (Kela 662,28€)                                               347,72€/kk

max.20h/vko= 700€/kk (Kela 662,28€)                                                   37,72€/kk

ALLE 3-VUOTIAAT:

3 pv/viikossa = 1054€/kk (Kela872,28€)                                           181,72€/kk

4 pv/viikossa = 1138/kk (Kela 872,28€)                                              265,72€/kk

5 pv/viikossa = 1195€/kk (Kela 872,28€)                                            322,72€/kk

ALLE 3-VUOTIAAT, MAX. 20H/VIIKOSSA:

Hoitoaika klo 8 – 12 tai 12 – 16 910€/kk (Kela 872,28€)                           37,72€/kk

Sisaruslisä 177€/kk (vähennetään vanhemman sisaruksen hoitomaksusta)


*) Espoolaisperheelle maksetaan yksityisenhoidon tuen sisaruslisää espoolaisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa. Sisaruslisä on 60 % palveluntuottajan perheeltä perimästä varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 177 e /kk.

*) Olemme mukana Espoon kaupungin 5 v. 20 h maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset voivat saada ajalta 1.8.2022 – 31.7.2023 kuntalisää. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti kuntalisä on 40 % perheen maksamasta maksuosuudesta, kuitenkin enintään 118 €/kk.

Kuntalisää maksetaan takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta hakemuksen jättöpäivästä lukien.


https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/5vuotiaiden_maksuton_varhaiskasvatus